Hlášení pojistné události Allianz

Pojistnou událost nahlaste co nejdříve na telefonním čísle: 841 170 000

K hlášení škody v písemné podobě můžete využít formuláře: