Allianz pojišťovna, a.s.


Allianz pojišťovnu, a. s., Vám představujeme jako dceřinou společnost společnosti Allianz Group (jeden z největších pojišťovacích koncernů). Začátek její činnosti na českém trhu se datuje od 1. ledna 1993. Díky univerzální činnosti pojišťovny, která se mimo jiné zaobírá i povinným ručením, patří mezi 3 největší pojišťovací společnosti v zemi.

Se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00, Praha 8 byla společnost byla založena 25. 11. 1992, zápis do obchodního rejstříku byl proveden 23. 12. 1992 u Krajského obchodního soudu pro Prahu 1, oddíl B, vložka 1815. Zahájení činnosti 1. 1. 1993.

IČ: 47 11 59 71
DIČ: CZ69 90 01 236


Tel.: 224 405 111
Fax: 242 455 701
e-mail: klient@allianz.cz


Představenstvo společnosti:

Předseda Jakub Strnad
Členové Karel Waisser
Sonia Slavtcheva
Tomáš Vysoudil

Dozorčí rada:

Předseda Wolfgang Deichl
Členové Harold Langley-Poole
Veit Valentin Stutz